top of page

Sublimacijski tisak

Sublimacijski tisak je tiskarska tehnika u kojoj se digitalno otisnuti vizual (preslikač), pomoću topline, prenosi na predmete ili materijale na način da boja ispari u premaz ili u materijal. Stoga se ova tehnika tiska koristi samo na predmetima koji imaju na sebi specijalan premaz koji prima sublimacijsku boju ili su izrađeni od takvih materijala koji direktno primaju na sebe sublimacijsku boju. Specijalne sublimacijske boje su karakteristične jer pri određenoj temperaturi (180°C i 200°C) prelaze iz čvrstog stanja u plinovito stanje, a da ne prolaze kroz tekuće stanje. Sublimacijski tisak se najčešće koristi za tisak na već pripremljene šalice te predmete od poliestera. Kod sublimacije, boje su vrlo žive i tisak je precizan, a što je veći postotak i kvaliteta poliestera nekog predmeta, kvaliteta tiska će biti veća.

Sublimacijski tisak: Service
bottom of page