CEH d.o.o. trgovina,
tehničke i grafičke usluge

Tiskara i ured:
Ivanjska 21,
10040 Zagreb

Sjedište:

Zelenjak 18,

10000 Zagreb

Tel.: +385 1 2920 621
Tel.: +385 1 2857 800
Fax.: +385 1 2857 800
Mob.: +385 98 229 090

 

+385 1 2920 621

+385 98 229 090

© COPYRIGHT 2018. - CEH D.O.O.